Stroje na zemní a výkopové práce | Zemní práce Tábor

Vlastníme stroje na zemní práce a nákladní automobily k pokrytí kompletních zakázek malého rozsahu: minibagry a smykový nakladač na gumových pásech, nákladní automobily s kontejnerovou nástavbou.

Provádíme zemní a výkopové práce dle požadavků a zadání zákazníka, včetně přesunu materiálů jako jsou například: skrývky, výkopy základů domů, výkopy jam, bazénů, přípravy HTU, příprava pod komunikace, práce ve stísněných prostorách, čištění koryt potoků, hutnění ploch a další.